10.09.2018
Kategoria: Ogłoszenia
Wydrukuj
​Zapytanie ofertowe nr 01/09/2018 wraz z załącznikami

Zapytanie ofertowe nr 01/09/2018 wraz z załącznikami na „Zakup komponentów niezbędnych do budowy prototypu zgrabiarki” w ramach projektu pt. „Typoszereg aktywnych zgrabiarek podbieraczowo-taśmowych z mechatronicznym systemem sterowania zespołami roboczymi i rejestracją plonu, POIR.04.01.04-00-0048/15 z dnia 09.06.2016r., realizowany w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Zapytanie ofertowe do pobrania: >tutaj<

Załączniki do pobrania: >tutaj<


fundusze_europejskie.jpg#asset:20701Zadaj pytanie